2020-21 Varsity Squad
seniors3.jpg

Lilly Aldegar, Olivia Chavez, Gysselle Cisneros, Stella Clayton, Zakaiyah Gillom, Ava Goyer, Lilly Howard, Lourdes Johnson*, Nina Mitchell, Akkira Moore*, Emily Ohlde, Chey Page, Maddy Pilarz, Brynn Rucker*, Taylor Smith, Whitley Tolar, Grace Vavak* Lila Voltmer

*Captains

Calendar

SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

Varsity Calendar